MISSIE
Aardvark en vogeltje is ‘anders dan anders’.
Zij gaat atypisch om met haar kernopdracht, zij doet dat hooggravend en diepvliegend.
Zij is een kleine en frisse vzw die wendbaar en avontuurlijk inspeelt op de actualiteit, haar fijnmazigheid vangt de noden op die niet worden ingevuld door de grote spelers op het veld.
Op een organische manier gaat zij de samenwerking aan met diverse partners, maakt zij een breed netwerk met een open blik, om innige initiatieven tot ontplooiing te brengen. Zij betracht exploratie en creatie gestut door drie pijlers: artistieke expressie (het organiseren, faciliteren, begeleiden van allerlei projecten), vorming (met aandacht voor de biotoop van het gebeuren, het procesmatige, toegankelijkheid), coaching (mensen naar hun artistieke kern gidsen, creatieve processen aanwakkeren, handvaten aanreiken, kunstenaars economisch weerbaarder maken). Wij willen tegemoet komen aan iedereen, zonder iemand uit te sluiten. Zowel mensen die binnen het huidige aanbod hun gading niet vinden zijn welkom, als zij die al ergens hun stek hebben gevonden maar toch nog openstaan voor iets nieuws.
Aardvark en vogeltje situeert zich op het kruispunt van het artistiek - sociaal - economisch veld gericht op een inclusieve maatschappelijke participatie, exploratie en innovatie, waar de mens en zijn verhouding tot kunst, cultuur en creativiteit centraal staat.


VISIE
Aardvark en vogeltje wil kunst en cultuur in al zijn facetten, disciplines en uitingen dichtbij de mens brengen, zodat zijn sensibiliteit, bewustzijn en zin voor nuance verruimt, en zijn zelfwaarde en besef van maatschappelijke relevantie vergroot. Aardvark en vogeltje wil zich inzetten voor een inclusieve maatschappelijke participatie en verbondenheid, wendbaar inspelend op de actualiteit met innovatieve en experimentele projecten. Op die manier zal de mens fijnzinniger, speelser, vrijer en toleranter in de wereld staan, wat het samenleven aangenamer en beter maakt.