aardvark en vogeltje

info@aardvarkenvogeltje.com

GSM 0475 69 16 10

https://www.aardvarkenvogeltje.com

 

A+V vzw

Zwijnaardsesteenweg 644, Gent

Ondernemingsnummer:  0772.387.937

RPR Gent

 

Bankrekening: BE38 7340 5472 4072

Met bestuurders
 

Annemie Diegenant Schets, voorzitster

Jan Smitz, ondervoorzitter

Stephaan Margodt, secretaris

 

 

Met leden van de algemene vergadering:
Nello, Renske, Notte en Mirte

 

Met vrienden en sympathisanten


© Jan Smitz 2021